#03 Мэргэжлийн эм зүйчийн мэдээлэл, зөвөлгөө

Энэ удаагийн дугаараар "Үтрээний үрэвсэлт өвчин болон үтрээний хуурайшилтын үед хэрэглэгддэг эмэгтэйчүүдийн үтрээний лааны" талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

 
 
 

#02 Мэргэжлийн эм зүйчийн мэдээлэл, зөвөлгөө