#09 Мэргэжлийн эм зүйчийн мэдээлэл, зөвөлгөө

Энэ удаагийн дугаараа "Харшлын өвчний шинж тэмдэгийн эм"-ийн талаарх мэдээлийг хүргэх болно.

 
 
 

#08 Мэргэжлийн эм зүйчийн мэдээлэл, зөвөлгөө