#11 "Тусгай дугаар" Мэргэжлийн эм зүйчийн мэдээлэл, зөвөлгөө

Энэ удаагийн дугаараар "Ковид-19 халдварын үеийн эм"-ийн талаарх мэдээлийг хүргэх болно.

 
 
 

#10 Мэргэжлийн эм зүйчийн мэдээлэл, зөвөлгөө