#13 Мэргэжлийн эм зүйчийн мэдээлэл, зөвөлгөө

Энэ удаагийн дугаараар "Магни дутагдлын шинж тэмдэг"-ний талаарх мэдээлийг хүргэх болно.

 
 
 

#12 Мэргэжлийн эм зүйчийн мэдээлэл, зөвөлгөө