#2 Д Витамины зөв тунт хэрэглээний талаар эм зүйч зөвлөж байна.

Энэ удаагийн дугаараар Д Витамины зөв тунт хэрэглээний талаар эм зүйч зөвлөж байна.

 
 
 

#4 Магни дутагдсанаар хүний биед ямар өөрчлөлт гардаг талаар эм зүйч зөвлөж байна.