#01 Сэтгэцийн эмч Б. Баасандорж

Энэ удаагийн дугаараар бид "Ковид 19 цар тахал гарснаас хойш иргэдийн сэтгэл зүйд хэрхэн нөлөөлж байна вэ?" гэсэн сэдвээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөөр сэтгэцийн эмч Б.Баасандож-тэй ярилцлаа.
 
 
#48 АУ-ны Магистр, тэргүүлэх зэрэгтэй, клиникийн профессор Р.Эрдэнэчимэг