#02 Мэргэжлийн эмч Б. Санчир

Энэ удаагийн дугаараар бид "Спортын бэртэл, гэмтэл гэж юу вэ?" гэсэн сэдвээр мэргэжлийн эмч Б. Санчирын зөвлөгөөг та бүхэнд хүргэж байна.
Бие халаалт дутуу хийх нь спортын гэмтэлд хүргэх хамгийн том нөхцөл.

 
 
 
#01 Сэтгэцийн эмч Б. Баасандорж