#03 Мэргэжлийн эмч Б. Санчир

Энэ удаагийн дугаараар "Хүүхдийн өсөлт: Хэрхэн өндөр болох вэ?" гэсэн сэдвээр мэргэжлийн эмч Б.Санчирын зөвлөгөөг та бүхэнд хүргэж байна. Өсөлтийн даавар дасгал хөдөлгөөнд дуртай. Мөн 22:00 цагаас 3:00 цаг хүртэлх гүн нойронд автаж байх үед хамгийн их ялгардаг.

 
 
 

#02 Мэргэжлийн эмч Б. Санчир