#07 Мэргэжлийн эмч Л. Гэрэлчимэг

Энэ дугаараараа бид "Цэвэршилт, цэвэршилтийн үеийн шинж тэмдэг болон бүхий л нэгдсэн мэдээлэл, зөвлөгөө" өгөхөөр мэргэжлийн эмч Л. Гэрэлчимэг-тэй ярилцлаа.

 
 
 
#06 Мэргэжлийн эмч М. Эрдэнэдалай