#09 Мэргэжлийн эмч У. Цэрэндолгор

Энэ дугаараараа бид "Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн гэж юу болох болон БИБ-тэй холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөө" өгөхөөр мэргэжлийн эмч У. Цэрэндолгор-той ярилцлаа.

 
 
 
#08 Мэргэжлийн эмч Р. Эрдэнэчимэг