#11 Мэргэжлийн эмч У. Цэрэндолгор

Энэ дугаараараа бид "Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний орчин үеийн ойлголтын талаар мэдээлэл, зөвлөгөө" өгөхөөр мэргэжлийн эмч У.Цэрэндолгор-той ярилцлаа.

 
 
 
#10 Мэргэжлийн эмч Г. Хонгорзул