#16 Мэргэжлийн эмч А. Энхнамуун

Энэ дугаараараа бид "Хүүхдээ хэрхэн зөв хөхүүлэх талаар" мэргэжлийн эмч А. Энхнамуун-тай ярилцлаа.

 
 

#15 Мэргэжлийн эмч Г. Мөнхзул