#17 Мэргэжлийн эмч М.Далайцэрэн

Энэ дугаараараа бид "Ой тогтоолт муудах шалтгааны" талаар зөвлөгөө өгөхөөр БГДЭМТөвийн сэтгэцийн эмч М.Далайцэрэн-тэй ярилцлаа.

 
 
 

#16 Мэргэжлийн эмч А. Энхнамуун