#18 Мэргэжлийн эмч Л.Золзаяа

Энэ дугаараараа бид "Кальци дутагдвал таны биед ямар өөрчлөлт гарах вэ?" гэсэн сэдвийн дагуу хүний их эмч Л.Золзаяа-тай ярилцлаа.

 
 
 

#17 Мэргэжлийн эмч М.Далайцэрэн