#19 Мэргэжлийн эмч А.Өлзий-Утас

Энэ дугаараараа бид "Удаан хугацаанд өтгөн хатах нь таны биед ямар нөлөө үзүүлэх вэ?" гэсэн сэдвийн дагуу хүний их эмч А.Өлзий-Утас-тай ярилцлаа.

 
 

#18 Мэргэжлийн эмч Л.Золзаяа