#20 Мэргэжлийн эмч О.Чинзориг

Энэ дугаараараа бид "Өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог буюу хэрхэн харилцах вэ?" гэсэн сэдвийн дагуу хүний их эмч О.Чинзориг-той ярилцлаа.

 
 
 

#19 Мэргэжлийн эмч А.Өлзий-Утас