#23 Мэргэжлийн эмч Т.Ганцэцэг

Энэ дугаараараа бид "Өсвөр насныхны дэлгэцийн хамааралт байдал" гэсэн сэдвээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөөр АШУҮИС-ын сэтгэцийн эрүүл мэндийн тэнхимийн багш АУ-ны доктор Т.Ганцэцэг-тэй ярилцлаа.

 
 
 

#22 Мэргэжлийн эмч Г.Бадамгарав