#24 Мэргэжлийн эмч С.Эрдэнэсүх

Энэ дугаараараа бид "Цистит даарснаас болж үүсдэг өвчин биш" гэсэн сэдвээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөөр Хүний их эмч С.Эрдэнэсүх-тэй ярилцлаа.

 
 
 

#23 Мэргэжлийн эмч Т.Ганцэцэг