#25 Мэргэжлийн эмч С.Эрдэнэсүх

Энэ дугаараараа бид "Цэвэршилтийн үеийн хам шинжүүд хэрхэн илэрдэг, түүнийг хэрхэн даван туулах вэ?" гэсэн сэдвээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөөр Хүний их эмч С.Эрдэнэсүх-тэй ярилцлаа.

 
 
 

#24 Мэргэжлийн эмч С.Эрдэнэсүх