#27 Мэргэжлийн эмч Б.Оюун-Эрдэнэ

Энэ дугаараараа бид "Коронавирус туссан үед уушигаа хэрхэн хамгаалах вэ? " гэсэн сэдвээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөөр Хүний их эмч Б.Оюун-Эрдэнэ-тэй ярилцлаа.

 
 
 

#26 Мэргэжлийн эмч Д.Одонтуяа