#30 Мэргэжлийн эмч М.Мөнх-Эрдэнэ

Энэ дугаараараа бид "Монголчуудад сүргийн дархлаа тогтох болоогүй " гэсэн сэдвээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөөр Хүний их эмч М.Мөнх-Эрдэнэ-тэй ярилцлаа.

 
 
 

#29 Мэргэжлийн эмч У.Номин-Эрдэнэ