#31 Мэргэжлийн эмч О.Чинзориг

Энэ дугаараараа бид "Олон дахин хатиг гарах нь буруу эмчилгээтэй холбоотой " гэсэн сэдвээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөөр Хүний их эмч О.Чинзориг-той ярилцлаа.

 
 
 

#30 Мэргэжлийн эмч М.Мөнх-Эрдэнэ