#48 АУ-ны Магистр, тэргүүлэх зэрэгтэй, клиникийн профессор Р.Эрдэнэчимэг

Энэ удаагийн дугаараар бид "Таргалалт гэдэсний ашигтай бактери хоёр салшгүй уялдаа холбоотой" гэсэн сэдвээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөөр АУ-ны Магистр, тэргүүлэх зэрэгтэй, клиникийн профессор Р.Эрдэнэчимэг-тэй ярилцлаа.

 
 
 

#47 АУ-ны Магистр, тэргүүлэх зэрэгтэй, клиникийн профессор Р.Эрдэнэчимэг